Spol & Industriservice AB

Transparens – Professionalism – Långsiktighet

Vårt arbete för en god kvalitet präglas av hög kompetens, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi uppfyller lagar, förordningar och andra omvärldskrav inom området. Vi arbetar förebyggande och strukturerat med riskanalysbedömning.


SolEl

Solcells installation är ett lätt montage och går snabbt! 

Takspecialisten i Norrköping installerar Nykelfärdiga anläggningar i enkla steg.

 •  
 • Offert
 • Godkännande från El leverantör 
 • Installation av sken system/infästningar
 • Installation av Solcellerna 
 • Montage av Växelriktare
 • Inkoppling av Behörig elektriker 
 • System test 
 • Driftsättning 
 •  

Solcells Installation 

Med Grönt avdrag får du 15% på totalkostnaden i material och montage samt hela 50% på System för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av Laddningspunkt till Elfordon

Solceller som genererar POWER är lättinstallerat och både Säljer el åt dig samtidigt som du andvänder den . Takspecialisten Norrköping säljer Kompletta paket med paneler som installeras av våra installatörer till prispressade priser!


Våra tjänster

TakSpecialisten i Norrköping erbjuder ett brett sortiment av tjänster. Med samlade kunskaper och lång erfarenhet hos varje anställd, kan vi bemöta alla utmaningar med säkerhet att kunna lösa problemen

Referensobjekt

Referenser har vi gott om! 

 

 • Plåtslageri
 • Special Plåtslageri
 • Tegel omläggningar 
 • Bränn-Papp
 • Fönsterinstallationer 
 • Ombyggnationer 
 • Snickeri
 • Taksäkerhet 
 • Vatten Avrinning 
 • Snö bekämpning 
 • Energispar
 • Solcells installation !

 

Om företaget

Företagets eftersträvan är kvalitet och effektivitet hos våra väl valda medarbetare . Med 14 års lång erfarenhet bak i tiden gör att TakSpecialisten är just Din TakSpecialist!

Effektivitet - Noggrannhet - Kvalitét

DIN TAKSPECIALIST NORRKÖPING

Följ oss i sociala medier!