Spol & Industriservice AB
Din Takspecialist Norrköping

Om Företaget


Professionella team

Med höd standard på våra monteringar och byggnationer gör att vi kan ge dom bästa garantierna för våra produkter och utfört arbete.

Kundkontakten
Som kund är du alltid med i produktionen från start till mål. Med tydlig information från oss under byggets gång för att du skall själv få en inblick i vad som byggs/monteras. Självkontroller/dokumentation är något som alla våra kunder får f

Kvalitet produkter
Marknadens ledande produkter inom Papp/virke/Taksäkerhet mm är något vi alltid följer upp och uppdaterar oss för att kunna leverera de bästa produkterna på marknaden!

Bild dokumentation ges ALLTID ut till kund vid önskemål för att säkerhetsställa att beställt jobb har utförts .

Kompetent personal med lång erfarenhet har gjort oss på TakSpecialisten bäst på de vi gör.

För dig som kund

Ansvar
VD i Bolaget har det övergripande ansvaret för kvalitetsfrågorna och svarar för att tillämpliga lagar och andra kvalitetskrav följs samt att verksamheten formulerar mål, upprättar handlingsplaner och följer upp att kvalitetsarbetet ständigt förbättras. Varje medarbetare har ansvar att aktivt bidra i verksamhetens kvalitetsarbete.

Kunden i fokus
Vi anpassar våra tjänster så att de möter och helst överträffar våra kunders behov och förväntningar och genomför nöjdkund mätning löpande.

Mål, ständiga förbättringar och utveckling
Vi följer upp vårt arbete och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta Svergies föränderliga behov. TakSpecialistens verksamhet gör löpande riskbedömningar, formulerar mål för kvalitetsarbetet samt följer upp och utvärderar resultatet.
TakSpecialisten Norrköping AB strävar efter att hela tiden utveckla tjänster inom verksamhetsområdet så att de möter Sveriges krav. Avvikelser identifieras och hanteras av ansvarig projektledare. Samtliga avvikelser dokumenteras och rapporteras och sparas

Genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetsätt, tjänster och relationer bygger vi förtroende hos våra kunder!

 

GARANTIER


Alla kunder får tak och tätskiksgarantier som garanterar och täcker allt nödvändigt. Arbetskostnader och materialet  kommer falla på garantin.

Olika garantier ges för vilken typ av arbete vi utfört på taket
5-30 års Garanti på material och utfört arbete
Fråga oss vilka garantier och åtagande som TakSpecialisten erbjuder för just dig.

Boverkets byggregler måste efterföljas så därför ser vi till att hålla oss uppdaterade och därav säkerhetsställa att produkterna uppfyller de kraven som krävs idag.

Effektivitet - Noggrannhet - Kvalitét

Din Takspecialist Norrköping

Följ oss i sociala medier!